Release Videos Thumbnail
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

EDGECAM 2021

Nagyolás hullámmintával stratégia

A Nagyolás hullámmintával stratégia jelentősen gyorsabban generál szerszámpályát mind test, mind drótváz geometriára. Számos, összehasonlító teszt mutat 30%-os számítási idő csökkenést az előző verzióhoz képest.


Alámetszések megmunkálása Profilozás ciklussal

A profilozás ciklus Alámetszés funkciójának alkalmazása során, az alkatrész méretétől és bonyolultságától függően 40 és 60% közötti időmegtakarítást értek el.


Szoftver architektúra

A szoftver architektúrájának fejlesztése átlagosan 70% időmegtakarítást eredményezett a Szerszámgép szimulációval történő alkatrész ellenőrzésnél, a szoftver első indításakor.


Bemérési funkciók

A bemérési funkcionalitás radikális felülvizsgálata nyolc új ciklust eredményezett, amelyek számos szerszámgépen történő bemérő ciklus programozásának támogatását nyújtják. A ciklusok NC kimenete beállítható a Hexagon m&h bemérő makróihoz épp úgy, mint számos más népszerű bemérő rendszerhez, különböző vezérlőkhöz, vagy akár a Siemens és Heidenhain vezérlők saját bemérési nyelvéhez.


Új és továbbfejlesztett utasítások

Számos ügyféligénynek eleget téve hat új, illetve továbbfejlesztett utasítás került bevezetésre az Ellenőrzési műveletbe, beleértve a létrehozott alaksajátosságok közös szerkesztését, és különösképpen a lineáris és téglalap alakú alaksajátosság minták elrendezésének megadását.


Síkmarás ciklus

Az EDGECAM egyik leggyakrabban használt stratégiája, a Síkmarás ciklus, most szélesebb körű szerszámpálya vezérlést, ciklusidő csökkenést és csökkentett szerszámkopást biztosít, továbbá akár szerszámgép élettartamát is növelheti.


Marás régiónként opció

A fent említett időmegtakarítás mellett, az új Marás régiónként opció az egyenletesebb szerszámpálya generálását is segíti a Síkmarás ciklusban, azáltal, hogy az alkatrész valamennyi különálló területe készre lesz munkálva, mielőtt a szerszám egy másik régióba átmozogna.


Kintről befelé stratégia

Egy másik jelentős újítás – a Kintről befelé stratégia – még intelligensebb szerszámpályát biztosít, és a ciklusidőt is csökkenti. Korábban, ha csak Egyen- vagy Ellenirányúra állította a Marás típusát, a hosszú mellékmozgások miatt tovább tartott a szerszám visszamozgatása a következő megmunkáló fogás kezdőpontjához. De most, a rövidebb átállási mozgások csökkentik ezt az időt. Továbbá egy új Túlnyúlás a külső élen opció biztosítja, hogy ne legyenek szükségtelen megmunkáló fogások, valamint ne maradjon felesleges anyag a felületen.


Rá/leállási funkciók

Esztergálásnál, kiegészítő Rá/leállási funkciók nyújtanak nagyobb befolyást a Simító beszúrás ciklus második fogása során. A beszúrási alaksajátosságok tetszőleges méretűek és alakúak lehetnek, és nem feltétlenül szimmetrikusak. Az EDGECAM 2021 bevezetett egy Másodlagos rá/leállási mozgás párbeszédablakot, ami azt eredményezi, hogy miután a ciklus megmunkálja a beszúrás alaksajátosság egyik oldalfalát, a felhasználó a szemközti oldalfalra eltérő Ráállási és Leállási mozgásokat alkalmazhat.


Szögben álló esztergaszerszámok

Egy másik, esztergáláshoz kapcsolódó fejlesztés a szögben álló esztergaszerszámmal történő megmunkálás esetében nyújt nagyobb rugalmasságot. Két új beállítás került bevezetésre, a Sarok és a Zárol opciók, amik, dinamikus bemérési pont alkalmazását teszik lehetővé, ami a lapkához képest tartja meg ugyanazt a pozíciót, annak minden beforgatási helyzetében.


Fecskefarok szerszámok

Az EDGECAM előző verziójában bevezetett Fecskefarok szerszámok most már használhatóak a Profilozás ciklusban is, mind marási, mind esztergálási környezetben. Test alaksajátosságok és felületek is kiválaszthatóak megmunkálásra, az Alámetszés utasítás használatával takart felületek megmunkálásához vagy egyéb ütközésmentes szerszámpályák készítéséhez.


Test figyelése funkció

Számos ügyféligénynek eleget téve, a Test figyelése funkció továbbfejlesztésre került a Profilozás ciklusban, annak érdekében, hogy biztonságosabb szerszámpályát eredményezzen a Felületválasztás testről és az Összetett fogások funkciók együttes alkalmazása esetén.


Szerszámgép konfiguráció

A 2021 verzió két jelentős új szerszámgép konfigurációs lehetőséget tartalmaz az ipari gyakorlatban előforduló megoldások kezelésének érdekében. Bevezetésre került a változó osztásközű és többtengelyű szerszámbefogó tömbök támogatása kiterített szerszámozással szerelt eszterga kinematika esetén. A Kódvarázslóban, egy egyszerű kapcsoló segítségével megadható számos szerszám pontos helye a szerszámbefogó tömbön, ami egyértelműen látható a szerszámgép szimulációban.
 
Most már a ’Többfunkciós (maró/esztergáló) szerszámgépek’ is támogatják a szögfejbe fogott szerszámok alkalmazását. Ez a szerszámkonfiguráció típus már jó pár éve alkalmazható az EDGECAM marási környezetében, így a maró/esztergáló felhasználók egy olyan kiforrott funkció előnyeit élvezhetik a jövőben, ami teljes mértékben kipróbálásra került már más felhasználók által.
 

Huzalszikra

A Huzalszikra modul egy új Huzalszikra beállítási stratégiát és kibővített vezérlőtámogatást tartalmaz. A ‘zseb, nagyoló, hídvágó és simító fájlok készítése’ stratégia a legjobb iparági gyakorlatot támogatja, és lehetőséget nyújt rá, hogy a felhasználó négy különálló fájlt készítsen zsebmegmunkáláshoz, nagyoláshoz, hídvágáshoz és simításhoz. A Charmilles és ONA AV technológiai táblák is hozzáadásra kerültek a technológiai adatbázishoz, továbbá számos Mitsubishi vezérlő támogatása is tovább javult.